Sök:

 BESTÄLLNINGS/PRISVILLKOR

 

BESTÄLLNINGSVILLKOR
Alla beställningar som görs på webshop.pkek.se är bindande. Avtalet är mellan köparen och webshop.pkek.se (PKEK Sweden/ VASST AB) Reglerna i konsumentlagen och distansavtalslagen blir gällande på köp gjorda i internetbutiken, då köparen är konsument. Avtalet ingås då webshop.pkek.se skickat en bekräftelse via mail på att beställningen accepterats.Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt medför att webshop.pkek.se lider ekonomisk eller annan skada, polisanmäles. IP-numret från den dator där beställningen görs, loggas och lämnas till polisen i samband med en polisanmälan. Personer under 18 år är inte berättigade att beställa produkter från webshop.pkek.se, utan målsmans medgivande. Leverans kan endast ske till folkbokförd adress.
Angivna fraktavgifter gäller endast inom Sverige. För övriga Norden tillkommer alltid fraktavgift.

 
PRISVILLKOR
Priserna är i svenska kronor och inkluderar gällande moms, fn. 25%.
Vi reserverar oss för eventuella prisändringar på grund av ändrad moms eller onormalt stora förändringar i inköpspriser. Vi reserverar oss för eventuella prisfel.

 
 

BETALNINGS/LEVERANSVILLKOR

 

SWISH
BETALA ENKELT MED SWISH!
Swisha din betalning till telnr: 0705 15 35 35. Ange ditt ordernummer som meddelande. Din beställning behandlas först när pengarna kommit PKEK tillhanda. PKEK bekräftar betalning inom 24 tim.


FAKTURA                                              
  
   Via Klarna erbjuder vi dig att betala din beställning med faktura. En snabb kreditupplysning görs i samband med din beställning och du får direkt besked om du blivit godkänd. Tänk på att du måste fylla i rätt adress och postnummer för att ditt fakturaköp ska bli godkänt. Betalningstiden är 14 dagar. PKEK Sweden skickar Din faktura via mail om Du inte meddelar annat.

PKEK SKICKAR DIN FAKTURA MED E-POST. OM DU INTE VILL HA FAKTURA VIA E-POST VÄNLIGEN MEDDELA PKEK DETTA PÅ info@pkek.se, ALT I KOMMENTARSRUTAN I KASSAN VID BESTÄLLNING.
DET ÅLIGGER KUNDENS ANSVAR ATT MEDDELA PKEK SWEDEN, OCH KLARNA, OM FAKTURA INTE ANLÄNT INOM SKÄLIG TID EFTER LEV AV PRODUKT. (1 VECKA).


DELBETALNING
Genom ett samarbete med Klarna kan vi erbjuda dig möjligheten att dela upp din betalning. Det finns flera alternativ att välja på och du väljer själv det mest passande.
Givetvis kan du när som helst under delbetalningstiden betala hela kvarvarande skulden.
Du kan ha upp till 50,000 kr på ditt delbetalningskonto. Alla köp du gör via Klarnas tjänst Klarna konto sammanställs på en kontofaktura månatligen.
 
Du gör din ansökan om delbetalning i kassan i samband med ditt köp.
I kassan väljer du betalningsalternativet "Delbetalning" och önskad typ av delbetalning.
Du får genast besked om din ansökan beviljats och vi kan hantera ditt köp omgående.
Skulle din ansökan inte bli beviljad kan du gå tillbaka till kassan och välja ett alternativt betalningssätt. Klarna kommer skicka ett kontoavtal för underskrift hem till dig om ditt köp är högre än 1500 kr. Kontrollera att uppgifterna stämmer och signera avtalet och returnera det i bifogat svarskuvert.

Allmänna villkor hittar du här

PKEK SWEDEN ÄGER VARAN TILL DESS ATT FULL BETALNING ERLAGTS.

FRAKT
Produkterna levereras direkt hem till din dörr eller till ditt närmaste utlämningsställe beroende på produkt. Glöm inte att ange mobilnummer som speditören kan nå dig på så att de kan avisera när leverans sker. Informationen om fraktkostnader hittar du i kassan och den exakta fraktkostnaden ser du innan du bekräftar din order. ( Gäller inom Sverige. För Norden tillkommer fraktavgift.)

LEVERANS
Leverans sker endast inom Sverige i de fall ej annat avtalats. Vi arbetar alltid för att din beställning ska levereras till dig så snabbt som möjligt, detta kan dock variera beroende på orderingång då de flesta produkter produceras av oss efter lagd order. Dvs PKEK plockar inte från något färdigt lager. Just nu ligger levtid på ca 2-4 veckor. Vi reserverar oss även för de eventuella dröjesmål som ligger utanför vår kontroll. PKEK Sweden ansvarar för varorna tills dess att de levererats till dig. Försändelsen aviseras vid ankomst. Faktura skickas via angiven mail, alt tillsammans med produkterna. I de fall varorna inte mottages vid leveranstillfället övergår ansvaret till köparen. Köparen står även som ansvarig vid eventuell retur till PKEK Sweden. Eventuella postpaket som inte hämtas ut, debiteras med 75% av fakturabeloppet.

SPEDITÖR
Vi använder oss av PostNord, alt Bussgods för leverans av nästan alla våra produkter.

 
LEVERANSPROBLEM
Du får information om ev leveransförseningar eller om produkten är slut via e-mail. Om vi inte kan leverera inom skälig leveranstid informeras Du direkt om anledningen till förseningen samt den nya leveranstiden. Du har då som kund rätt att häva köpet utan kostnad om Du inte accepterar förseningen.


ÅNGERRÄTT & ÅTERBETALNING
Innan produkten skickas tillbaka till PKEK skall kund alltid maila info@pkek.se och meddela anledningen till varför produkten vill returneras. Invänta därefter svar och direktiv om var produkten skall skickas innan varan återsänds. Detta för att full kontroll över ärendet skall råda.

Full ångerrätt gäller inom 14 dagar efter mottagandet av leverans enl. distansavtalslagen. Enligt ovan nämnda lag gäller också att varan ska återlämnas i oförändrat skick i sin originalförpackning med orderbekräftelse, faktura eller fraktsedel. Kunden förpliktigar sig att själv stå för frakten tillbaka till PKEK Sweden. Ånger- och bytesrätt gäller inte varor som specialbeställts. Kund åläggs att alltid betala ursprungsfakturan för att undvika påminnelseavgifter och ev inkassokrav om ärendet drar ut på tiden. Köpeskillingen inklusive påförda avgifter (t.ex. frakt, fakturaavg.) återbetalas snarast och senast inom 30 dagar efter det att PKEK Sweden mottagit den returnerade felfria varan.

PKEK HANTERAR INTE PRODUKTER SOM SKICKATS TILLBAKA UTAN ÖVERENSKOMMELSE MED PKEK SWEDEN.

EJ UTHÄMTAD VARA
Det är kundens ansvar att hämta ut försändelsen på utlämningsstället inom 14 dagar. Om kund inte hämtar ut sitt paket på utlämningsstället, skickas det tllbaka till PKEK och vi debiterar då 250 kr för frakt-, hanterings- och administrativa kostnader. Dessutom debiteras kund med 75% av fakturabeloppet.
Icke uthämtade varor omfattas ej av ångerrätten.

REKLAMATION
PKEK Sweden följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. Du får en ny vara eller pengarna tillbaka. Pengar för produkten inklusive frakten återbetalas snaras och senast inom 30 dagar efter att produkten returnerats till PKEK Sweden. Vid skadade eller felaktiga varor, ska reklamation ske inom 7 dagar från det att varorna mottagits. Vänligen maila info@pkek.se för att förklara anledningen till reklamationen. Foto skall om möjligt bifogas reklamationen. Skicka inte tillbaka någon produkt innan PKEK Sweden godkänt detta & angivit adress var produkten skall skickas.

PKEK HANTERAR INTE REKLAMATIONER SOM SKICKATS TILLBAKA UTAN GODKÄNNANDE AV PKEK SWEDEN.


SKADA VID LEVERANS
Om varan skulle vara skadad vid leverans, ber vi dig att inte ta emot den. Be speditören skicka tillbaka varan. Om emballaget har en liten skada, notera detta på det kvitto som du skriver på. Om Du upptäcker att varan är skadad när du packar upp den, vänlig kontakta oss snarast möjligast. En anmälan från kund till speditör skall dessutom alltid ske omg där ett skadenummer skall erhållas som kund informerar PKEK om så att vi kan fortsätta driva ärendet gentemot speditör. Den första kontakten med speditören ligger dock på kunden eftersom denne konstaterat skadan och har produkt samt emballage tillgängligt. Vid ev skada skall allt emballage mm sparas för ev dokumentation/inspektion.

 

INTEGRITETSPOLICY
Genomförd beställning innebär att du samtycker till att namn och personnummer alternativt organisationsnummer registreras i vårt kundregister. Vi behandlar dina personuppgifter med försiktighet och garanterar, i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL 1998:204), att dina uppgifter endast används av webshop.pkek.se. Enligt Personuppgiftslagen har du rätt att få den information som vi har registrerat om dig.Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant, kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort, kontakta i så fall vår kundtjänst på info@pkek.se

 
TRYCKFEL
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, brister i information samt felaktiga specifikationer på vår hemsida. Detta gäller även bilderna, som i vissa fall har illustrativt syfte.


FORCE MAJEURE
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll, vilken ej skälligen kunnat förutses samt påverkar ingångna avtal och utfästelser från webshop.pkek.ses  sida, som gör att webshop.pkek.se inte kan hålla nämnda avtal/utfästelse, utgör grund till att webshop.pkek.se befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.NOT PERFECT. THAT´S PERFECT!
PKEK är inte mainstream. PKEK är inte trendigt. PKEK är klassiskt. PKEK är peronligt & unikt!

PKEKs produkter är handgjorda. De är inte maskintillverkade. De blir därför aldrig helt perfekta eller identiska. Men det är det som är det vackra! Produkterna blir därmed originella. Du får en produkt som har ett eget uttryck. En själ. Din produkt är inte en dussinvara. Den är unik. Not perfect. That´s perfect!


LESS IS PKEK!
PKEKs formgivning är ren, rå & avskalad. Den enkla formen är det vackra & funktionella. Less is PKEK!

OBS! OVANSTÅENDE VILLKOR GÄLLER FÖR PRIVATPERSONER.

FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE GÄLLER SPECIFIKA, INDIVIDUELLA AVTAL.